Шпаргалки: Белорусский язык


Шпаргалки Агульная характарыстыка прыслоўяў.разрады прыслоўяў паводле значэння.ступені параўнання прыслоўяў.
Шпаргалки Адназначныя и мнагазначныя словы. Амонімы,сінонімы,антонімы, паронімы і іх тыпы.
Шпаргалки Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення.
Шпаргалки Асаблівасці навуковага стылю
Шпаргалки Афіцыйна-справавы стыль.асаблівасці мовы дакументаў.
Шпаргалки Беларуская мова сярод славянскіх моў
Шпаргалки Гістарычныя вытокі фарміравання беларускай спецыяльнай лексікі
Шпаргалки Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
Шпаргалки Граматычныя асаблівасці беларускай спецыяльнай лексікі
Шпаргалки З гісторыі беларускай графікі. Беларускі алфавіт
Шпаргалки Катэгорыя асобы дзеяслова. Спражэнне дзеясловаў.
Шпаргалки Лічэбнік і яго асноўныя разрады.
Шпаргалки Лексіка беларускай мовы паводле паходжання
Шпаргалки Лексіка беларускай мовы паводле сферы ужывання
Шпаргалки Лексіка.лексікалогія.слова як адзінка мовы.лексічнае і граматычнае значэнні слова
Шпаргалки Лексікаграфія.тыпы слоўнікаў
Шпаргалки Назоўнік і яго лексіка-граматычныя разрады. Катэгорыя роду,ліку,склону назоўнікаў.
Шпаргалки Нормы беларускай литаратурнай мовы.
Шпаргалки Пісьмо ў гісторыі развіцця чалавецтва
Шпаргалки Пабочныя і ўстаўныя канструкцыі і знакі прыпынку пры іх.зваротак.знакі прыпынку пры зваротках
Шпаргалки Правапіс галосных
Шпаргалки Правапіс зычных
Шпаргалки Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы,і,й пысля прыставак.
Шпаргалки Правапіс не,ня,ні з рознымі часцінамі мовы
Шпаргалки Правапіс складаных слоў
Шпаргалки Простая мова і знакі прыпынку пры ей.цытаты і правілы іх афармлення
Шпаргалки Прыметнік і яго лексіка-граматычныя разрады. Ступені параўнання прыметнікаў. Скланенна прыметнікаў.
Шпаргалки Скланенне і правапіс лічэбнікаў
Шпаргалки Службовыя часціны мовы.выклічнікі і гукапераймальнікі
Шпаргалки Ужыванне вялікай літары
1 2

Заказать написание работы в интернет-бирже Author24.ru

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :